Het familiebedrijf wordt vaak omschreven als de ruggengraat van onze economie. Terecht. Helaas loopt het ook wel eens verkeerd. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als er ruzie ontstaat tussen de vennoten van een familiebedrijf. Bij ruzie kunnen de emoties hoog oplopen. De rede...

Een bijzonder geval waarbij eveneens gedragsregels aan de orde zijn, was onlangs aan de orde. De kwestie is als volgt. Een jongeman van 19 jaar gaat als stagiaire aan de slag bij een chemiebedrijf. De jongeman krijgt een bedrijfsmentor toegewezen. Al snel blijkt dat de...

Het aantal bedrijfsovernames groeit. Dat is vooral te danken aan de gunstige economische omstandigheden. Zo zijn bedrijfswaarderingen aan de hoge kant en ook het aantal kopers lijkt ongekend hoog. Uit een onderzoek van Marktlink, een overname-adviseur, blijkt dat bijna 20% van alle ondervraagde ondernemers overweegt...

Op LegalWise vindt u een overzichtelijke vragenlijst met betrekking tot de mogelijke overname van een vennootschaap en de door deze vennootschap in stand gehouden onderneming en haar dochtermaatschappijen. Deze vragenlijst dient om een juist en volledig beeld te verkrijgen van de vennootschap, haar onderneming en...

Onlangs stond het met grote letters in de verschillende zakelijke kranten; Jumbo en Coop bereiden claim voor tegen Sligro. De aanleiding, aldus de woordvoerders van Jumbo, heeft te maken met het feit dat de financiële resultaten van de overgenomen Emté supermarktketen, een stuk slechter blijken...

Het komt steeds vaker voor dat werkgevers een mobiele telefoon beschikbaar stellen voor werknemers. Vooral in verkoop- en servicefuncties. De mobiele telefoon wordt meestal in bruikleen gegeven en blijft eigendom van de werkgever. Vanzelfsprekend zijn daarbij een aantal voorwaarden van toepassing. U regelt deze voorwaarden...