Als eigenaar van een website dient u zich te houden aan wettelijke regels voor het waarborgen van bezoekersprivacy. Tevens dient u aan te geven dat uw website gebruik maakt van Cookies (als dat het geval is). U ondervangt dit met een verplichte Privacy Statement op...

Juist nu de economie zich positief blijft ontwikkelen, verdwijnt de aandacht voor faillissementen. Terecht. Toch zijn er altijd nog ondernemingen die te kampen hebben met een onverwacht terugvallende omzet of toenemende kosten, waarop moeilijk grip te krijgen lijkt. Wanneer u als ondernemer ziet dat het...

Minister Henk Kamp is een vurig pleitbezorger voor een wettelijke bedenktijd na een vijandige overname. Vanuit de fusie- en overnamewereld wordt met zorg geoordeeld over deze maatregel. Het zal leiden tot een verminderde aantrekkelijkheid van bedrijven, zo is de opvatting. Afgezien van ‘aantrekkelijkheid’, is het...

Toename computercriminaliteit vraagt om extra maatregelen bij bedrijven. Het onderwerp computercriminaliteit is actueler dan ooit. Vooral nu blijkt hoe kwetsbaar sommige systemen zijn door hacker aanvallen. Alleen al vorige maand werden tienduizenden euro’s betaald door bedrijven om de gijzelsoftware ongedaan te maken. Een nutteloze actie...

Wanneer tijdens een situatie op het werk schade ontstaat aan personen of goederen, door één van uw medewerkers, dan is het belangrijk om die medewerker aansprakelijk te stellen. Ongeacht de mate van schade en de mate waarin uw medewerker nalatig was. U wilt namelijk dat...

Meimaand incassomaand bij Beks Advocaten. Als extra stimulans voor u heeft Beks Advocaten de “Meimaand Incassomaand” in het leven geroepen. Indien u in deze maand mei uw incasso aan ons overdraagt, nemen wij – bij geen resultaat – de administratiekosten t.w.v. € 75,00 ex. btw...