Het komt misschien nog wel eens voor dat u een contract of overeenkomst zou willen opzeggen wanneer u niet tevreden bent met één van uw toeleveranciers. Echter, dan is het goed te weten welke voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer een toeleverende partij haar afspraken in...

Vaak wordt er nog een beetje schouderophalend gereageerd over een concurrentiebeding. Veel medewerkers denken namelijk dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Een onjuiste gedachte. Wanneer een werknemer zijn of haar handtekening onder een concurrentiebeding heeft gezet, kan een werkgever de werknemer daaraan houden....

Algemeen In geval van schuldsanering zal doorgaans worden geprobeerd 1) met bestaande schuldeisers overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder (een deel van) de bestaande schulden zullen worden voldaan en/of zullen worden kwijtgescholden en 2) nieuwe schuldeisers te vermijden. De onder 1) genoemde poging zal...

Wat doet u met uw medewerkers? Wellicht zit u in de situatie waarbij uw onderneming uit zijn jasje dreigt te groeien of een grote reorganisatie in aantocht is. U gaat vervolgens op zoek naar een nieuw bedrijfspand en na een zorgvuldige zoektocht treft u eindelijk...

De risico’s van een nulurencontract Werkgevers hebben vaak de overtuiging, dat zij met een flexibele arbeidsovereenkomst, zoals een nulurencontract, de ontslagbescherming ontlopen. Dat is een misvatting. Soorten oproepcontract Er zijn verschillende soorten flexibele arbeidsovereenkomsten of oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract....

Finale kwijting sluit loonvordering achteraf niet uit! Veelal leeft de gedachte dat bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst tegen finale kwijting partijen nog slechts gebonden zijn aan de bepalingen die daarin zijn opgenomen. Een uitspraak van het gerechtshof wijst uit dat dit niet altijd het geval...

Breng uw debiteurenportefeuille nog vóór deze zomer op orde! Traditiegetrouw is de incassering van vorderingen gedurende de zomermaanden lastiger omwille van de beperkte personeelsbezetting bij bedrijven. Vaak zijn er ook bedrijfssluitingen (bijv. in de bouw), waardoor incassering van de vordering een stuk langer kan duren....

Cosmetische ingrepen worden steeds populairder, maar hoe ga je als werkgever om met een werknemer, die zich ziek meldt vanwege een cosmetische ingreep. Is de werknemer eigenlijk wel ziek en bent u als werkgever gehouden om het loon door te betalen? Hij of zij doet...

Zet Beks Advocaten op uw zaak! Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met wanbetalers. Vervelend? Nou, het is meer dan dat! Het blijkt namelijk dat zo’n 25% van alle faillissementen wordt veroorzaakt door wanbetaling. In die situatie wilt u als ondernemer natuurlijk niet terechtkomen. Dat...