Over alternatieve geschillenbeslechting (Engels: alternative dispute resolution, ADR) wordt veel gesproken. Het “alternatieve” aspect van deze geschillenbeslechting is gelegen in het feit dat geen beroep op een rechter wordt gedaan, waardoor een snellere en goedkopere oplossing van het conflict kan worden bereikt. In het MKB...

Het komt in de praktijk met enige regelmaat voor: een cliënt hangt merkbaar gefrustreerd aan de telefoon, want de debiteur was nu voor de zoveelste keer zijn betalingsafspraak niet nagekomen. De cliënt heeft naar eigen zeggen enorme coulance getoond, te late betalingen door de vingers...

De (schijn)zekerheid van een bankgarantie! Bij een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder maakt de verhuurder in de meeste gevallen aanspraak op een schadevergoeding ter hoogte van de resterende huurtermijnen. Dit gaat echter niet (meer) op bij een faillissement van de huurder. Inmiddels...

1.  Wat wordt er precies ‘geautomatiseerd’? Zoals ook in de bouw, wordt een bouwontwerp opgevolgd door een ‘bestek’. Hierin staat tot in detail beschreven welke materialen worden gebruikt en hoe die materialen worden verwerkt. Bij een automatiseringsproject dient u eenzelfde ‘bestek’ te eisen van uw...

Net zoals de garagehouder, wiens rekening onbetaald blijft, het recht heeft de door hem gerepareerde auto onder zich te houden tot betaling heeft plaatsgevonden, heeft de aannemer het recht het bouwwerk dat hij totstand heeft gebracht “onder zich te houden” (=niet opleveren) totdat de aanneemsom...

Recent is er een uitspraak gedaan door de Hoge Raad die van belang is voor de verhuurpraktijk. Een onderhuurder van een bedrijfspand blijft na beëindiging van de (hoofd)huurovereenkomst in het pand zitten. De verhuurder heeft echter geen overeenkomst met de onderhuurder. Heeft verhuurder wel recht...

Er was eens een tijd dat banken moeite deden om u als klant binnen te halen. Bovendien kon u nog wel eens onderhandelen over voorwaarden. Die tijden liggen ver achter ons. In hun streven om vooral de eigen balans te verstevigen lijken de banken vergeten...

Elke onderneming beschikt over één of meerdere bankrekeningen. Toch hebben de meeste ondernemers geen notie van de algemene bankvoorwaarden. En dat kan voor vervelende situaties zorgen wanneer je een lening aangaat bij derden. Ook als je geen lening bij de bank hebt! Het punt is...