Als werkgever beschikt u over een personeelsdossier voor elke werknemer. Dit dossier bevat onder andere de persoonsgegevens, het contract en de arbeidsvoorwaarden, de functioneringsverslagen en het ziekteverzuim. De verschillende documenten in het personeelsdossier kennen elk een eigen bewaartermijn. In het onderstaande overzicht laten wij u...

In de bouwwereld is samenwerken aan de orde van de dag. Dat samenwerking kan leiden tot het schenden van geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie, blijkt uit volgend praktijkverhaal. Een technisch installateur heeft sinds 2 jaren een nieuwe commercieel directeur aangesteld. Tijdens de indiensttreding is lang onderhandeld...

Onlangs werd melding gemaakt van het plotselinge vertrek van een ‘topman’ van een bekende retailer in Nederland. In dergelijke gevallen is het duidelijk dat het ontslag-gevende bedrijf een ruime financiële vergoeding zal verstrekken om verdere rechtzaken te voorkomen en het ‘vertrek’ daadwerkelijk gestand te doen....

Dat de transitievergoeding niet kan rekenen op veel enthousiasme bij ondernemers is duidelijk. De toegenomen kosten bij ontslag wegen namelijk niet altijd op tegen het flexibeler ontslagrecht. Wanneer een langdurig arbeidsongeschikte werknemer uit dienst gaat zal een stevige transitievergoeding betaald dienen te worden. Onprettig en...

Het zat er eigenlijk al een beetje aan te komen. Het rumoer rond de nieuwe Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) werd alsmaar heftiger. Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat staatssecretaris Wiebes namens het kabinet de handhaving van de wet DBA heeft uitgesteld. De verklaring is...