Cosmetische ingrepen worden steeds populairder, maar hoe ga je als werkgever om met een werknemer, die zich ziek meldt vanwege een cosmetische ingreep. Is de werknemer eigenlijk wel ziek en bent u als werkgever gehouden om het loon door te betalen? Hij of zij doet...

Finale kwijting sluit loonvordering achteraf niet uit! Veelal leeft de gedachte dat bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst tegen finale kwijting partijen nog slechts gebonden zijn aan de bepalingen die daarin zijn opgenomen. Een uitspraak van het gerechtshof wijst uit dat dit niet altijd het geval...

In hoeverre is het toegestaan, dat de werkgever het gebruik van internet en e-mail op de werkplek controleert en kunnen de resultaten uit een dergelijke controle leiden tot ontslag? Het gebruik van e-mail en internet op de werkplek neemt hand over hand toe. Deze middelen...